Özgün Araştırma

Denizli’deki Çocuklarda İntestinal Parazitlerin Dağılımı

  • Yasemin Işık BALCI
  • Meral TÜRK
  • Yusuf POLAT
  • Nur ERBİL

Gönderim Tarihi: 03.09.2009 Kabul Tarihi: 02.11.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):298-300

Ülkemizde intestinal parazitler önemli sağlık sorunlarındandır. Sosyo-ekonomik durum ve çevresel faktörler, parasitik infeksiyonların dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Denizli ilinde 1-15 yaş arası çocuklarda intestinal parazitlerin dağılımını saptamaktır. Çalışmaya 2518 çocuk alınmış, 256 (%10,2) çocukta parazit bulunmuştur. En yüksek oranda (%31,4) Giardia intestinalis saptanmıştır. Enterobius vermicularis ve Blastocystis hominis sırasıyla %29,6 ve %14 oranlarında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Çocuk, Denizli