Özgün Araştırma

Deneysel Çalışmalarda Çevresel Değişikliğe Maruz Kalan Fasciola hepatica’nın Salgıladığı Protein Miktarlarının Bir İleri Proteomik Yaklaşımla İncelenmesi

10.5152/tpd.2014.3443

  • Orçun Haçarız
  • Ahmet Tarık Baykal

Gönderim Tarihi: 16.11.2013 Kabul Tarihi: 24.01.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):106-110

Amaç:

Ana konakçıdan çıkarıldıktan sonra çevresel değişikliğe maruz kalan Fasciola hepatica’nın salgıladığı protein miktarlarını bir ileri proteomik yaklaşımla incelemek.

Yöntemler:

Son konakçıdan toplanan ergin F. hepatica parazitleri doğrudan fosfat tamponlu su (FTS, oda sıcaklığında) içerisine konuldu ve 37°C’de 2 saat bekletildi (Enstitü’ye 1 saat içerisinde getirildikten sonra). Daha sonra, FTS, bir revize F. hepatica protein veri bankası (Universal Protein Resource; UniProt) ve veri bağımsız edinim yöntemi ile ileri bir proteomik yöntem (yüksek başarımlı sıvı kromatografisine bağlı, elektriksel püskürtme ile iyonlaştırma ve dört kutup zaman bazlı ölçüm içeren kütle spektrometresi sistemi; nanoUPLC-ESI-QTOF-MS) kullanılarak incelendi.

Bulgular:

Parazitlerle bekletilme sonrası FTS’nin proteomik analizinde, cathepsin L protease 1, fatty acid binding protein 1 ve 2, thioredoxin peroxidase (TPx), ve kunitz type proteinase inhibitor tanımlandı. Fasciola hepatica TPx miktarı, bu çalışmada tanımlanan diğer proteinlerin miktarlarına göre yaklaşık olarak 2-6 kat daha fazla bulundu (p<0,01).

Sonuç:

Çevresel değişiklikten kaynaklanan parazit üzerindeki stres, TPx salınımının uyarılması ile ilişkili olabilir. İleri proteomik yaklaşımların uygulanması, parazit-konakçı etkileşiminin aydınlatılmasında ve parazite karşı etkili korunma yöntemlerinin geliştirilmesinde yararlı veriler sağlayabilir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 106-10)

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, TPx, proteomik, çevresel değişiklik, stres