Özgün Araştırma

Demodex folliculorum’un Skrotum ve Erkek Perinesindeki Prevalansı

  • Murat UĞRAŞ
  • Ozlem MİMAN
  • Yelda KARINCAOGLU
  • Metin ATAMBAY

Gönderim Tarihi: 03.11.2008 Kabul Tarihi: 24.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):28-31

Bir ektoparazit olan Demodex folliculorum (D.folliculorum), deride pilosebase ünitede yerleşmektedir. Parazitin sık yerleştiği yerler yanak, alın, burun, nazolabyal katlantı ve kirpiklerdir. Genital bölgede D.folliculorum inokülasyonları çok nadir vaka sunumları şeklinde bildirilmiş olup, lezyonlu deri alanlarının incelenmesi ile bulunmuşlardır. Lezyonsuz perineal deride varlığı ile ilgili bir yayın olmadığı gibi, bilindiği kadarıyla, erkek genital derisinde D.folliculorum prevalansını inceleyen bir çalışma da bulunmamaktadır. Bu çalışmada sağlıklı erkeklerde D.folliculorum’un skrotum ve perinedeki prevalansı incelenmiştir. 100 erkekte yüz ve genital deride D.folliculorum varlığı araştırılmıştır. İnceleme amaçlı örnekler yanak, alın, skrotum ve perineden standart deri yüzey biopsisi (SSSB) veya kıl epilasyonu yöntemleri ile toplanmıştır. Ortalama yaş 53.5±13.0 (24-70) yıl olarak ve %8 erkekte yüz bölgesinde D.folliculorum varlığı saptanmıştır. D.folliculorum pozitif olan erkeklerdeki ortalama demodex dansitesinin (Dd) 5,1± 2,9/ cm2 (2-9/cm2) olduğu gözlenmiştir. İki örnekleme yönteminin tanısal sonuçları benzer bulunmuştur. Genital deride D.folliculorum saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Demodex folliculorum, genital, prevalence, scrotal