Özgün Araştırma

Demodeks Akarı, Rozasea ve Deri Melanomu; Rastlantısal veya İlişkili Birliktelik?

10.5152/tpd.2015.3473

  • Shahla Talghini
  • Daniel F Fouladi
  • Shahla Babaeinejad
  • Reihan Shenasi
  • Simin Mirakhor Samani

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):41-46

Amaç:

Demodex folliculorum ve bir dizi deri hastalıkları arasındaki muhtemel bağlantıyı incelemek.

Metot:

Standardize yüzeyel deri biyopsisi örnekleri; bazal hücreli karsinom (BCC, n=27), skuamöz hücreli karsinom (SCC, n=28), melanom (n=23), diskoid lupus eritematozus (DLE, n=32), ve rozasea (n=34) tanıları histopatolojik olarak kanıtlanmış 144 hastanın yanaklarından alındı. Cinsiyet ve yaşı eşleştirilmiş 34 sağlıklı gönüllü kontrol grubunu oluşturdu. Akar dansitesi (cm2 başına) ve enfestasyon (dansite≥5) hasta ve kontrol grubu arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Akar enfestasyon hızları (%) kontrol grubu (20,6) ile BCC (22,2, p=0,88), SCC (17,9, p=0,79), melanom (4,3, p=0,08), ve DLE (21,9, p=0,90) hastaları arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. Kontrol grubuna kıyasla, akar enfestasyon hızı, rozasea olanlarda anlamlı olarak yüksekti (47,1, p=0,02; odds oranı: 3,43, %95 güven aralığı: 1,18-9,99). Ortalama akar dansitesi kontrol grubu (4,11±2,17) ile BCC (5,34±2,35, p=0,75), SCC (3,57±2,01, p=0,38), ve DLE (3,56±1,34, p=0,83) hasta grupları arasında anlamlı bir fark göstermezken, kontrol grubuna kıyasla rozasea hastalarında (8,78±3,58, p=0,02) anlamlı olarak daha yüksekti ve melanom hastalarında (1,89±0,69, p=0,02) anlamlı olarak daha düşüktü.

Sonuç:

Demodex folliculorum, rozasea ve melanom ile ilişkili olabilir, ancak BCC, SCC ve DLE ile ilişkilendirilemez. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 41-6)

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, Demodex, diskoid lupus eritematozus, melanom, rozasea, skuamöz hücreli karsinom