Özgün Araştırma

Dakka, Bangladeş’den Bir Solucan Türü Metaphire peguana Rosa (1890)’da Yeni Bir Gregarin Parazit Türü Rhynchocystis silvae sp. nov. (Apicomplexa: Eugregarinida)

10.5152/tpd.2012.42

  • Sutapa Sarkar
  • Probir K. Bandyopadhyay
  • Bayram Göçmen

Gönderim Tarihi: 24.04.2012 Kabul Tarihi: 09.06.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):178-181

Amaç:

Toprak solucanlarının endoparazitik asefalin gregarinlerinin araştırılmasına yönelik biyoçeşitlilik çalışmaları Rhynchocystis, Hesse, 1909 cinsine dahil yeni bir türü ortaya koymuştur.

Yöntemler:

Yeni saptanan tür, Metaphire peguana’nın seminal vesiküllerinden elde edilmiştir. Parazitin teşhisinde standart yöntemler izlenmiştir.

Bulgular:

Gamontlar soliter, konik şekilde uzamış bir baş ve küt bir posterior uca sahiptir. Ergin gamont uzunluğu 419.90-430.95 (425.05±4.70) μm ve genişliği posterior uçta 15.47-17.68 (16.50±1.14) μm iken en geniş kısımda 44.2-50.83 (47.88±2.85) μm olarak ölçülmüştür. Nukleus uzamış olup, posteriorda yerleşir. Nukleus ölçüleri 17.68-22.01 (19.74±1.95) μm×11.05-15.47 (13.40±1.95) μm’dir. Mukron ölçüleri 13.26- 17.68 (15.47±1.86) μm×17.68-22.1 (19.44±1.71) μm’dir. Gametosistler oval ve farklı büyüklükte iki gametosit içerir. Gametositler 95.03-97.24 (96.20±1.14) μm×77.35-81.77 (79.56±1.86) μm’dir. Büyük ve küçük gametosit ölçüleri sırasıyla, 57.46-61.88 (59.81±1.76) μm×70.72-75.14 (72.48±1.71) μm ve 30.94-37.57 (34.47±2.74) μm×61.88-66.3 (64.38±1.84) μm’dir. Ookistler bikonik ve 11.05-15.47 (12.81±1.71) μm×6.63-8.84 (7.70±1.20) μm boyutlarındadır.

Sonuç:

Yeni bir gregarin parazit türü tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rhynchocystis silvae sp. nov., gregarin, toprak solucanı, seminal vesikül, Bangladeş