Özgün Araştırma

Caesium-137 Kaynaklı Gamma Radyasyonla Isınlanmıs Hyalomma anatolicum anatolicum Erkeklerinin Bir Arada Bulundukları Isınlanmamıs Erkekler ile Disileri Dölleme Yetilerinin Karsılastırılması

  • Zafer KARAER
  • Sırrı KAR
  • Ali DÜZGÜN
  • Esin GÜVEN
  • Ayse ÇAKMAK
  • Zisan EMRE
  • Serpil NALBANTOĞLU
  • Taner SARIBAS
  • Aytaç AKÇAY

Gönderim Tarihi: 21.04.2008 Kabul Tarihi: 17.12.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):37-42

Bu çalısmada, Hyalomma anatolicum anatolicum’un erkekleri caesium-137 kaynaklı Gamma radyasyon ile 10 Gy’lik dozda ısınlanmıstır. Disi keneler üç gruba ayrılarak ilk grupta ısınlanmıs ve ısınlanmamıs erkeklerle bir arada, ikinci grupta sadece ısınlanmıs erkeklerle üçüncü grupta ise ısınlanmamıs erkek kenelerle bir arada tavsan kulağına bırakılmıslardır. Olusturulan bu kene gruplarında, erkeklerle birlikte beslenen disilerde tutunmadan doyup düsene dek geçen süre, doyum ağırlığı, doyup düsmesinden yumurtlamaya baslamasına kadar geçen süre, yumurta sayısı ve yumurtadan çıkan larva sayısı gibi biyolojik parametreler kaydedilmistir. Yapılan istatiksel analizler sonucunda sadece irradiye erkeklerle çiftlesen disi kenelerde ortalama yumurtlamaya baslama süresinin diğer iki gruptan belirgin derecede az (22,77 gün) olduğu tespit edilmis ve gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak önemli olduğu (P<0,05) anlasılmıstır. Yumurtadan çıkan larva sayıları değerlendirildiğinde de yine gruplar arasında önemli bir fark olduğu (P<0,05), buna göre normal erkelerle çiftlesen disi kenelerde ortalama larva sayısının (2519,30) diğer gruplardan belirgin derecede fazla olduğu görülmüstür. Sonuç olarak, bu çalısma ile 10 Gy dozla ısınlanan erkeklerin bir arada bulundukları normal erkeklerle rekabet edemediğini ve disilerin beslenmelerini dolayısıyla döl verimlerini etkilemediklerini görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hyalomma anatolicum anatolicum, Gamma radyasyon