Özgün Araştırma

Bursa’da Sıtma Epidemiyolojisi

  • Oktay ALVER
  • Halis AKALIN
  • Reşit MISTIK
  • Safiye HELVACI
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 20.10.2004 Kabul Tarihi: 08.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):68-72

Sıtma günümüzde Anadolu’da hala önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Bursa Marmara bölgesinin endüstriyel ve tarımsal açıdan gelişmiş bir ili olduğundan Türkiye’nin doğusu ve güneydoğusundan bu bölgeye oldukça fazla göç olmaktadır. Geriye dönük olarak yaptığımız bu çalışmada, 1986-2002 yılları arasında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Kontrol Şubesi tarafından saptanan sıtma olguları değerlendirilmiştir. Slayt pozitif olguların sayısı 700 olarak tespit edilmiştir. Bunların 695’i (%99,3) Plasmodium vivax, 5’i (%0,7)’si P. falciparum tip sıtma olduğu saptanmıştır. Olguların %68,8’inin erkek ve bunların %18,4’ünün asker olduğu belirlenmiştir. Olguların en fazla oranda Güneydoğu Anadolu bölgesinden geldiği saptanmıştır (%69,7). Pozitiflik oranları en yüksek 1995 (%21) ve 1996 (%18,5) yıllarında tespit edilmiştir. Bu çalışmada, sıtma olgularının yaş, cinsiyet, uğraş alanları, bulaşma özellikleri ve enfeksiyonun tespit edildiği ve köken aldığı yerler dikkate alınarak tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bursa, sıtma, epidemiyoloji