Özgün Araştırma

Bursa Evlerinde Bulunan Ev Tozu Akar Türleri

  • Ender GÜLEĞEN
  • Oya GİRİŞGİN
  • Figen KÜTÜKOĞLU
  • A. Onur GİRİŞGİN
  • Şevki Z. COŞKUN

Gönderim Tarihi: 02.02.2005 Kabul Tarihi: 26.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):185-187

Bursa evlerinde akar yaygınlığını belirlemek amacıyla; 64 evden toplanan toz (32 sobalı, 32 kaloriferli) örnekleri incelenmiş, 22 (%34,38) evde bir veya birkaç tür akar olduğu tespit edilmiştir. İncelenen sobalı evlerin %50’si ile kaloriferli evlerin %18,75’inde akarların bulunduğu belirlenmiştir. Akarlardan Dermatophagoides pteronyssinus (%58,34) en yüksek oranda tespit edilirken, Glycyphagus domesticus (%16,67), Dermatophagoides spp. (%12,50), D. farinae (%4,16), Tyrophagus sp. (%4,16) ile Acaridae (%4,16) oranlarında teşhis edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu, akar, yayılış, Bursa