Özgün Araştırma

Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) spp.’nin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928’da Ontogenez

10.5152/tpd.2014.3526

  • Gözde Gürelli
  • Bayram Göçmen

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):239-247

Amaç:

Bu çalışmanın amacı İzmir civarında yaşayan 15 Rahvan atı ve 15 yarış atının arka bağırsağında bulunan Bundleia cinsine dahil 7 endokommensal siliyat, B. (s. str.) postciliata, B. (s. str.) piriformis, B. (s. str.) nana, B. (C.) elongata, B. (C.) triangularis, B. (F.) dolichosoma, B. (F.) inflata’nın morfolojik özellikleri hakkında bilgi vermek ve Bundleia cinsinde ontogenezi araştırmaktır

Yöntemler:

Otuz attan elde edilen örnekler %10’luk formalinle tespit edildikten sonra, türlerin morfolojik özellikleri piridinli gümüş karbonat ve gümüş nitrat empregnasyon teknikleriyle ışık mikroskobu düzeyinde çalışılmıştır.

Bulgular:

Bundleia cinsi türlerinin morfolojik özellikleri orijinal tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur ve Bundleia cinsindeki ontogenezin Entodiniomorphida ordosundaki diğer siliyat türleriyle uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir

Sonuç:

Türlerin biyometrik verilerinin değerlendirilmesinde konak hayvanların beslenme alışkanlıklarının ve coğrafi varyasyonlarının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 239-47)

Anahtar Kelimeler: Bundleia, at, arka bağırsak, ontogenez, siliyat