Olgu Sunumu

Bir Süredir Türkiye’de Yaşayan Ganalı Bir Hastada Schistosoma haematobium Enfeksiyonu

  • Süleyman YAZAR
  • Murat SİPAHİOĞLU
  • Aydın ÜNAL
  • Ozan YAMAN
  • İzzet ŞAHİN
  • Cengiz UTAŞ
  • Oktay OYMAK

Gönderim Tarihi: 30.07.2007 Kabul Tarihi: 05.11.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):161-163

Schistosoma haematobium dünyanın bazı bölgelerinde hematürinin önemli sebeplerinden biridir. Hastanemize hematüri şikayeti ile müracaat eden 16 yaşında Ganalı bir hasta sunulmuştur. Hastanın yapılan idrar sedimentinde Schistosoma haematobium yumurtası tespit edilmiştir. Olgu nedeniyle ülkemizde nadir rastlanan ve genellikle importe vakalar şeklinde görülen S.haematobium’un klinik ve epidemiyolojik önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Schistosoma haematobium, hematüri, Gana