Olgu Sunumu

Bir Pedikülid Olgusu: Pedikülozis Kapitisin Neden Olduğu Otosensitizasyon Dermatiti

10.5152/tpd.2012.44

  • Zennure Takcı
  • Özlem Tekin
  • Ayşe Serap Karadağ

Gönderim Tarihi: 24.11.2011 Kabul Tarihi: 07.05.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):185-187

Pedikülozis kapitis Pediculus humanus capitis ektoparazitinin saçlı deride yerleşimi sonucu ortaya çıkan bir enfestasyondur. Şiddetli kaşıntı sonucu ekskoriyasyon, sekonder bakteriyel enfeksiyon, servikal ve oksipital lenfadenopati sıkça görülürken bazen ısırık reaksiyonu, viral egzantemi taklit edebilen hipersensitive döküntüsü ve konjonktivite neden olabilir. Burada pedikülozis kapitis’in neden olduğu, yaygın otosensitizasyon dermatiti ile karakterize oldukça nadir görülen bir pedikülid olgusu sunularak, generalize pruritik makülopapüler döküntü ile başvuran hastalarda enfeksiyon ve enfestasyon odağı taramasının önemi vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pedikülozis kapitis, otosensitizasyon dermatiti, pedikülid