Editöre Mektup

Bir Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Biriminde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonun Nadir Bir Nedeni

10.4274/tpd.galenos.2020.6766

  • Sevgi Yaşar Durmuş
  • Gönül Tanır
  • Fatma Nur Öz
  • Ayşe Kaman
  • Türkan Aydın Teke

Gönderim Tarihi: 13.01.2020 Kabul Tarihi: 01.02.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(2):122-123 PMID: 32482049