Olgu Sunumu

Bir Kuzuda Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan Kaynaklanan Gingival Miyaz Olgusu

  • Meral AYDENİZÖZ
  • Bilal DİK

Gönderim Tarihi: 12.09.2007 Kabul Tarihi: 08.10.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):79-81

Ağzında yara şikayeti ile Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğe getirilen 4-5 aylık bir kuzuda gingival miyaz vakası tesbit edilmiştir. Kuzunun diş etinden 11 adet larva toplanmıştır. Mikroskobik incelemede larvaların III.dönem Wohlfahrtia magnifica larvaları oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Wohlfahrtia magnifica, kuzu, gingival miyaz, Türkiye