Özgün Araştırma

Bir Kuzuda Akut Hepatitis cysticercosa ve Pneumonitis cysticercosa: Olgu Sunumu

  • Alparslan YILDIRIM
  • Anıl İÇA
  • Latife BEYAZ
  • Ayhan ATASAVER

Gönderim Tarihi: 14.12.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):108-111

Hepatitis cysticercosa ve Pneumonitis cysticercosa, Taenia hydatigena’nın larva formu Cysticercus tenuicollis’in, koyun, keçi, sığır, domuz ve sincap gibi arakonakların karaciğer ve akciğer dokularındaki göçü sırasında meydana getirdiği hastalıklar olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karadayı Köyü’ndeki bir koyun sürüsünde ölen, yaklaşık 1 aylık kuzuya ait karaciğer ve akciğer örneklerinin parazitolojik ve patolojik incelemeleri yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Hepatitis cysticercosa ve paraziter verminöz pnömoni (Pneumonitis cysticercosa) tanısı konulmuş, sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hepatitis cysticercosa, kuzu, Pneumonitis cysticercosa