Olgu Sunumu

Bir Köpekte Travmatik Myiasis Olgusu

10.5152/tpd.2012.26

  • Osman Selçuk Aldemir
  • Kerem Ural
  • Nuran Aysul
  • Onur Derincegöz
  • Emrah Şimşek
  • Asude Gülce-Güler

Gönderim Tarihi: 19.10.2011 Kabul Tarihi: 26.03.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):109-111

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Poliklinikleri’ne yaralanma şikayeti ile getirilen rottweiler cinsi bir erkek köpeğin sağ arka tarafının muayenesinde 27 adet myiasis larvalarına rastlanılmıştır. Bu larvalar bulundukları yerlerden toplandıktan sonra ağız parçaları ve posterior stigmalar disekte edilmiştir. Myiasis bölgesinden elde edilen larvaların mikroskobik incelenmesi sonucu Lucilia spp. 3. dönem larva oldukları saptanmıştır. Bölgede eritem, ödem ve peteşiyal kanamalar gibi patolojik bozukluklar gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lucilia spp, köpek, travmatik myaisis