Olgu Sunumu

Bir Köpekte Oral Myiasis Olgusu

  • Murat SEVGİLİ
  • Mehtap Gül ALTAŞ
  • Ahmet GÖKÇEN

Gönderim Tarihi: 21.08.2008 Kabul Tarihi: 17.12.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):92-94

Genel durumu bozuk ve ağzında yara şikayeti ile Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine getirilen bir köpekte oral myiasis tespit edildi. Köpeğin ağzından 24 adet larva toplandı. Mikroskopik incelemede larvaların, Lucilia sericata’nın birinci dönem larvası olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, oral myiasis, köpek