Olgu Sunumu

Bir Kedide Genital Myiasis Olgusu

  • Şükran YÜCEL
  • Hatice ÇİÇEK
  • Sırrı KAR
  • Mustafa ESER

Gönderim Tarihi: 07.01.2008 Kabul Tarihi: 07.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):241-243

Doğuma başladıktan 6 gün sonra tedavi için kliniğe getirilen bir kedide genital myiasis saptandı. Kedinin genital organından 10 adet cansız larva toplandı. Mikroskopik incelemede larvaların Lucilia sericata’nın üçüncü dönem larvası olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, larva,genital myiasis, kedi