Olgu Sunumu

Bir Kadında Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Ürogenital Myiasis

  • Esin GÜVEN
  • Sırrı KAR
  • Nihal DOĞAN
  • Zafer KARAER

Gönderim Tarihi: 18.02.2008 Kabul Tarihi: 04.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):174-176

Bu olguda, 50 yaşındaki bir kadında Psychoda (P.) albipennis’in neden olduğu ürogenital myasis rapor edilmektedir. Söz konusu şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde idrar kesesi ameliyatı olduktan sonra, idrarında küçük, beyaz renkli, hareketli parçalar olduğu iddiasıyla tekrar hastaneye başvurmuştur. Hastanın idrarında yapılan parazitolojik muayenede 3 adet 4. dönem Psychoda albipennis larvasına rastlanmıştır. Parazitin atılmasına ve komplikasyonların önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen antibiyotik ve idrar yolu antiseptiği uygulamaları sonucunda hastanın şikayetleri ortadan kalkmıştır. Olgu, idrar kesesi operasyonu sonrasında görülmüş olmasından ve parazitolojik muayene noktasına gelinceye kadar geçen süreçte, hastanın geçirdiği tanı ve tedavi evrelerinden ötürü hekimlik açısından önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psychoda albipennis, ürogenital myiasis, insan