Özgün Araştırma

Bir Bombus Arısında Macrocheles sp. (Acarina: Macrochelidae) Olgusu

  • A. Onur GİRİŞGİN
  • Ender GÜLEĞEN
  • Oya GİRİŞGİN
  • Levent AYDIN

Gönderim Tarihi: 08.08.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):217-219

Bombus cinsi bir arının üzerinde bulunan bir artropodun yapılan inceleme sonucunda, Macrocheles cinsine ait dişi bir parazit akar olduğu belirlenmiştir. Dünyanın birçok yerinde bulunduğu bildirilen bu parazit akara, ülkemiz Bombus arılarında ilk defa rastlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bombus, Macrocheles, akar