Özgün Araştırma

Bir Arap Bülbülünde (Pycnonotus xanthopygos) Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935 (Fam: Filariidae) Olgusu

  • Mehmet YAMAN
  • Erol AYAZ

Gönderim Tarihi: 05.02.2007 Kabul Tarihi: 12.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):215-218

Hatay'da otopsisi yapılan bir Arap Bülbülünün (Pycnonotus xanthopygos) göğüs boşluğundan 8 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 13 adet nematod toplanmıştır. Parazit laktofenolde şeffaflandırıldıktan sonra mikroskop altında incelenmiş ve önemli kısımların ölçümleri yapılmıştır. Bulunan parazitler Filariidae ailesinden Diplotriaeninae alt ailesinden Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935 (Fam: Filariidae) olarak teşhis edilmişlerdir. Bu olgu Türkiye'de bülbüllerde tespit edilen ilk bulgu olması nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Arap Bülbülü, Helminth, Filariidae, Diplotriaena monticolae