Özgün Araştırma

Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma

  • Selda TEKİN ÖZAN
  • İsmail KIR
  • Yusuf AYVAZ
  • Murat BARLAS

Gönderim Tarihi: 26.05.2006 Kabul Tarihi: 19.12.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):333-338

15.03.2003-15.02.2005 tarihleri arasında yapılan bu çalışma, Beyşehir Gölü’nde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın parazitlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma süresince; toplam 334 adet kadife balığı (T. tinca ) Beyşehir Gölü'nün değişik bölgelerinden aylık periyotlarla yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. Kadife balıklarında endoparazit olarak Cestoda’dan; Ligula intestinalis plerocercoidi’ne, Caryophyllaeus laticeps, Bothriocephalus acheilognathi ve Proteocephalus torulosus’a, Digenea’dan Asymphylodora tincae’ye ve Acanthocephala’dan Acanthocephalus anguillae’ye rastlanmıştır. Bu türlerden Acanthocephalus anguillae’ye Türkiye kadife balıklarında ilk defa rastlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyşehir Gölü, Kadife Balığı, Endoparazit, Ektoparazit, Türkiye