Özgün Araştırma

Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Nekropsi ve Dışkı Bakısı ile Saptanan Helmintler

  • Yunus Emre BEYHAN
  • Ali Tümay GÜRLER
  • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
  • Mustafa AÇICI
  • Şinasi UMUR

Gönderim Tarihi: 31.12.2009 Kabul Tarihi: 04.05.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):98-101

Laboratuvar hayvanlarında helmint enfeksiyonlarının yayılışını tespit etmek amacıyla 37 sıçan (Rattus norvegicus albinos) ile 7 tavşana (Oryctolagus cuniculus) nekropsi yapılmış, 110 fare (Mus musculus albinos), 263 sıçan ve 65 tavşanın dışkı örnekleri incelenmiştir. Çalışmada genel olarak enfeksiyon oranı nekropsi bakısı sonucunda sıçanlarda %83,8, dışkı incelemesi sonucunda farelerde %100, sıçanlarda %81,8 olarak bulunmuş, tavşanlarda ise nekropsi ve dışkı bakısında helmint enfeksiyonuna rastlan-mamıştır. Dışkı bakısında enfeksiyondan sorumlu türler ve oranları farelerde Syphacia muris %100, Aspicularis tetraptera %53,6, Syphacia obvelata %46,4 ve Hymenolepis diminuta %17,9, sıçanlarda H. diminuta %62,5, S. muris %25, Hymenolepis nana %6,8 ve Trichosomoides crassicauda %6,8 olarak tespit edilmiştir. Nekropsi sonucunda enfekte sıçanların tamamında S. muris bulunur-ken, yalnız birinde A. tetraptera’ya rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar hayvanı, helmint, dışkı bakısı, nekropsi, Samsun