Özgün Araştırma

Bartın Yöresi Sığırlarında Dışkı Bakısı İle Tespit Edilen Helmintler

10.5152/tpd.2014.3362

  • Esma Kozan

Gönderim Tarihi: 23.09.2013 Kabul Tarihi: 27.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):17-21

Amaç:

Bu çalışma Mart 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında Bartın Merkez ve Amasra ilçesinde sığırlarda helmint varlığını ve yayılışını tespit emek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Toplam 141 sığırdan (1 yaşından küçük (n=12), 1-3 yaş arası (n=48), 3 yaşından büyük (n=81)) alınan dışkı örnekleri sedimentasyon, flotasyon ve Baermann Wetzel yöntemleri ile incelenmiştir. Flotasyon yöntemi ile strongylid tip yumurta görülen dışkılar kültüre edilerek toplanan larvaların teşhisleri yapılmıştır.

Bulgular:

Dışkı bakısı yapılan 141 sığırın 104’ünün (%73,75) değişik helmintlerle enfekte olduğu tespit edilmiştir. Enfeksiyon oranı 1 yaşından küçük sığırlarda %66,67, 1-3 yaş arası sığırlarda %93,75, 3 yaşından büyük sığırlarda %62,96 olarak tespit edilirken, dişilerde %73,68, erkeklerde %74,07 olduğu gözlenmiştir. Holştayn ırkı sığırların %68,49’u, Simental ırkı sığırların %91,7’si, yerli sığırların da %75’i değişik helmintlerle enfekte bulunmuştur.

Sonuç:

Bu çalışma ile helmint enfeksiyonlarının Bartın yöresi sığırlarında göz ardı edilmemesi gereken bir sorun olduğu ve yetiştiricilerin konu ile ilgili bilgilendirilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği tespit edilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21)

Anahtar Kelimeler: Bartın, Helmint, Sığır