Özgün Araştırma

Bağırsak Paraziti “Enterobius vermicularis” Akut Apandisit Sebebi midir?

10.5152/tpd.2017.4605

  • Yavuz Pirhan
  • Fatma Zeynep Özen
  • Çetin Kılınç
  • Rıdvan Güçkan

Gönderim Tarihi: 30.03.2016 Kabul Tarihi: 03.11.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):76-79

Amaç:

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu olan bağırsak parazitleri ender de olsa akut apandisite yol açmaktadır. Hastaların tetkik ve tedavisinde bağırsak parazitleri akılda bulundurulmalı, sebebe yönelik tedavi düzenlenmelidir.

Yöntemler:

Bu yazımızda akut apandisit ön tanısıyla ameliyata alınan, sonrasında patoloji spesmenlerinde Enterobius vermicularis bağırsak parazitine rastlanılan 4 olguyu literatürün gözden geçirilmesi ile inceledik.

Bulgular:

Hastanemize akut apandisit tanısıyla ameliyat olan yaşları 4 ile 72 arasında değişen 186 hastanın dosyası geriye dönük incelendiğinde dört vakanın patolojisi dikkat çekmişti. Apendektomi spesmeni histopatolojik olarak incelendiğinde akut apandisite Enterobius vermicularis parazitinin yol açtığı anlaşıldı.

Sonuç:

Akut apandisite yol açan nedenler arasında paraziter enfeksiyonlar da akılda tutulmalı, tanı sırasında anamnezde parazit öyküsü ayrıntılı sorgulanmalı ve nedene yönelik tedavi planlanmalıdır. Gereksiz apendektomilerden kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, enterobius vermicularis, Enterobiyaz