Derleme

Bal Arılarında Ani Koloni Sönmesi

  • Mustafa N. MUZ

Gönderim Tarihi: 15.10.2007 Kabul Tarihi: 17.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):271-275

Türkiye’de bal arısı yetiştiriciliğinde yaygın olarak Apis mellifera ırkı kullanılmaktadır. Son zamanlarda bal arıları bilinmeyen nedenlerle aniden ortadan kaybolmaktadır. Bu durumdan bal arısı patojenlerinden bazı virüs ve parazitlerin sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de henüz ani koloni kayıplarının patolojik nedenlerini tespit etmeye yönelik hiçbir tıbbi araştırma yapılmamıştır. Bu durum, bal arısı sektörünün geleceğinde önemi olan acil bir gerekliliktir.

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, ani koloni sönmesi, virüs, parazit, Türkiye