Özgün Araştırma

Bağışıklık Sistemi Sağlam Bir Çocukta Isosporiasis: Olgu Sunumu

  • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
  • Şükran KÖSE
  • Enis KAYRAN
  • M. Emin LİMONCU
  • Özgür KURT
  • Ahmet ÖZBİLGİN

Gönderim Tarihi: 02.07.2006 Kabul Tarihi: 27.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):25-27

Manisa’nın bir köyünde bağırsak parazitlerinin insidansını saptamak amacıyla yapılan saha çalışması sırasında isosporiasis tanısı alan bağışıklık sistemi sağlam 12 yaşında erkek çocuk olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Isospora, olgu sunumu