Olgu Sunumu

Baş Boyun Kanserli Hastada Kutaneöz ve Subkutaneöz Yerleşimli Sıradışı Wohlfahrtia magnifica Vakası

10.5152/tpd.2014.3353

  • Cengiz Çevik
  • Özlem Aycan Kaya
  • Ercan Akbay
  • Mustafa Özkan
  • Ahmet Kahraman
  • Murat Uçak

Gönderim Tarihi: 10.09.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):135-137

Aurikula tümörleri tüm baş-boyun tümörlerinin %6’sını oluşturur. Aurikula malign tümörleri genellikle skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinomdur. Myiasis sağlıklı insanlarda nadiren görülür. Genellikle mental retardelerde, psikiyatrik bozukluğu olanlarda, yaşlılarda, kişisel hijien ve özbakımı kötü kişilerde ve immune sistemi bozukluğu olanlarda görülebilen bir parazittir. Myiasis insanlarda özellikle topical ve subtopikal bölgelerde görülür fakat diğer bölgelerde nadiren görülmektedir. Literatürde ülkemizden bildirilen myiasis olgusu çok azdır. Baş boyun bölgesinde ve özellikle de kanser yarasında çok daha nadir görülmektedir. Bu çalışmada bilgimize göre literatürde sunulmamış olan baş boyun kanseri zemininde gelişen ve deri ve deri altı dokuları tutan myiasis (Wohlfahrtia magnifica) olgusunu sunmayı amaçladık. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 135-7)

Anahtar Kelimeler: Baş-boyun kanseri, myiasis, wohlfahrtia magnifica