Olgu Sunumu

B12 Vitamin Eksikliği Olan Nadir Strongyloides stercoralis Vakası

10.5152/tpd.2015.3712

  • Özlem Kadılar
  • Berna Bozkurt
  • Engin Karakeçe
  • Tezcan Kaya
  • İhsan Hakkı Çiftçi
  • Ali Tamer

Gönderim Tarihi: 18.06.2014 Kabul Tarihi: 19.01.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):238-240

Strongiloidiyaz çoğunlukla tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak, Türkiye’de sporadik olgular olarak görülen ve sıklıkla toprakla bulaşan bir nematod hastalığıdır. Sağlıklı kişilerde asemptomatik olabileceği gibi immunsupresif kişilerde ölüme bile neden olabilmektedir. Kurumumuza ishal şikayetiyle başvuran, vitamin B12 ve eozinofilisi olan 29 yaşında genç bir erkek hastada Strongyloides stercoralis vakasını bildirdik. Vaka son derece az görülmektedir ve kanımıza göre Sakarya’da bilinen ilk vakadır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-40)

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, vitamin B12, eozinofili