Özgün Araştırma

Ağız ve Diş Sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

10.5152/tpd.2010.03

  • Semra ÖZÇELİK
  • Tuğçe GEDİK
  • Rüştü GEDİK
  • Erdoğan MALATYALI

Gönderim Tarihi: 05.03.2010 Kabul Tarihi: 18.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):155-159

Amaç:

Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax’ın gingivit ve tartar oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran hastalarda E. gingivalis ve T. tenax varlığı araştırılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada yaşları 12-75 arasında değişen 220 hastadan direkt kretuarla kazıntı örneği alınmış ve bu hastalara on beş farklı parametreyi içeren bir anket uygulanmıştır. Örnekler serum fi zyolojikle sulandırılarak bekletilmeden incelenmiştir. Aynı bireyden alınan ikinci örnekler ise Trichrome ile boyanarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

İncelenen 220 hastanın 58‘inde (%26.4) E. gingivalis ve/veya T. tenax’a rastlanmıştır. Bunlardan 48 örnekte (%21.8) E. gingivalis tek başına görülürken iki örnekte (%1) sadece T. tenax görülmüştür. Sekiz örnekte ise (%3.6) E. gingivalis ve T. tenax birlikte saptanmıştır. Direkt mikroskopisi pozitif kazıntı örnekleri Tech Lab Entamoeba antijen kiti ve Robinson besiyerine alınarak da değerlendirilmiş ve pozitifl ik gözlenmemiştir. Parazit varlığı ile cinsiyet, yaş grupları, diş çürüğü ve sayısı, şekil bozukluğu, sistemik hastalıklar, diş ağrısı, eklem problemi ve yirmi yaş dişi varlığı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunamazken (p>0.05), dişeti problemi, diş taşı varlığı, sigara içme ve diş fırçalama alışkanlığı ve hastanın kontrol amacıyla gelip gelmemesi yönünden anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç:

Ağızda yerleşen protozoonlardan E. gingivalis ve T. tenax yaygın olarak saptanmış olup bu parazitlerin varlığının diğer bazı parametrelerle birlikte gingivit ve tartar oluşumuna neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, diş eti iltihabı, tartar