Olgu Sunumu

Ağız Tabanı Üzerinde Nadir Bir Kanama Nedeni: Sülük İnfestasyonu

10.5152/tpd.2015.4254

  • Yunus Kantekin
  • Kamran Sarı
  • Mahmut Özkırış
  • Zeliha Kapusuz Gencer

Gönderim Tarihi: 16.04.2015 Kabul Tarihi: 07.10.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):323-325

Sülük infestasyonu insanlarda çok nadir görülen bir olgudur. Sıklıkla kırsal bölgede yaşayan işlenmemiş su içen veya dere ve akarsularda yüzen insanlarda görülür. Sülükler mukozal membranlara bağlanarak kan yutarlar. Bu nedenle bazen kan transfüzyonu gerektirebilen ciddi anemiye neden olabilirler. Bu olgu sunumunda ağız tabanında kanama ile acil servise başvuran bir hasta sunulmuştur. 10 yaşında bir çocuk ağız tabanında şişlik ve kan tükürme şikayeti ile devlet hastanesi acil servisine başvurdu. Hasta hemen ameliyathaneye alındı. Lokal anestezi ile cerrahi insizyon yapılarak koyu kahverengi yabancı cisim dikkatli bir şekilde çıkarıldı ve çıkarılan bu yabancı cismin sülük olduğu görüldü. Sülük endoparazitizm boğazda kanama yaparak açıklanamayan anemiye neden olabilir. Bu nedenle kan tükürme, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran bir hastada sülük infestasyonu ayırıcı tanıda düşünülmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 323-5)

Anahtar Kelimeler: Sülük infestasyonu, Anemi, Oral kavite