Olgu Sunumu

Aynı Aileden Dört Kist Hidatik Olgusu: Aile Taraması Gerekli mi?

10.5152/tpd.2015.4318

  • Eda Karadağlı
  • Dolunay Gürses
  • Funda Akpınar
  • Özkan Herek
  • Onur Birsen
  • Çağatay Aydın

Gönderim Tarihi: 18.05.2015 Kabul Tarihi: 14.11.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):319-322

Kist hidatik çoğunlukla Echinococcus granulosusun neden olduğu paraziter kistik bir hastalıktır. Enfekte köpekten bulaşan parazit, hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde daha yaygın görülmektedir. Bulantı, kusma ve ateş yakınmaları ile başvuran 10 yaşındaki ilk olgunun muayenesinde sağ akciğerde solunum sesleri azalmış ve krepitan ralleri bulunmaktaydı. Hepatomegali saptanan hastanın, radyolojik görüntülemelerinde akciğer ve karaciğerinde kist saptandı. Hastanın kist hidatik tanısının serolojik olarak da doğrulanması ardından rezeksiyon ve albendazol tedavisi verildi. Hastanın aile taramasında semptomsuz olan 6 yaşındaki erkek kardeşinde karaciğer ve dalakta; aralıklı karın ağrıları olan 33 yaşındaki annesinde akciğer, karaciğer, dalak ve sağ böbrekte ve 33 yaşındaki semptomsuz babasının karaciğer ve sol böbreğinde kistlerin görülmesi ardından kist hidatik tanıları serolojik olarak doğrulandı. Hastalara rezeksiyon ve albendazol tedavileri uygulandı. Bu makalede aynı aileden hidatik kist tanısı alan dört birey sunularak; özellikle hayvancılığın yaygın olduğu, hastalık için endemik olan bölgelerde aile taramasının önemi vurgulanmak istendi. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 319-22)

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, aile taraması, hayvancılık