Özgün Araştırma

Aydın’da Üç Farklı Kreş ve Anasınıfındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Senem YAMAN KARADAM
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 01.02.2008 Kabul Tarihi: 08.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):257-260

Bu çalışmada Aydın’ın il merkezinde bulunan Özel Nisan Kreşi ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kreşi ile, sosyoekonomik durumu düşük bir gecekondu bölgesinde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu Anasınıfındaki yaşları 1-6 arası değişen, 60 (%45,1)’ı kız 73 (%54,9)’ü erkek toplam 133 öğrencinin dışkı ve selofanlı lam örneği incelenmiştir. Dışkı örnekleri direkt olarak nativlugol ve formol etil asetat konsantrasyon çöktürme yöntemi ile incelenmiştir. Toplam 133 çocuktan, 14 (%10,5)’ünün tek bir parazitle, 3 (%2,3)’ünün birden fazla parazitle olmak üzere 17 (%12,8)’sinin bir yada daha fazla parazitle enfekte olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda en yaygın saptanan parazitler 13 (%9,8) çocukta Giardia intestinalis ve 4 (%3) çocukta Enterobius vermicularis’dir. Bu çalışma Aydın ilinde kreş ve anasınıfındaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Bağırsak parazitlerinin ilimizde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve özellikle ilimizin sosyoekonomik durumu düşük bölgelerinde daha kapsamlı araştırmaların ve eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, kreş ve anasınıfı çocukları, Aydın