Özgün Araştırma

Aydın Yöresinde Sığırlarda ve Kenelerde Anaplasma / Ehrlichia Türlerinin Belirlenmesi

10.5152/tpd.2015.4525

  • Murat Hoşgör
  • Hüseyin Bilgin Bilgiç
  • Serkan Bakırcı
  • Ahmet Hakan Ünlü
  • Tülin Karagenç
  • Hasan Eren

Gönderim Tarihi: 16.09.2015 Kabul Tarihi: 01.12.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):291-298

Amaç:

Bu çalışmada, sığır ve kenelerde Anaplasma/Ehrlichia türlerinin belirlenmesi ve bu türlerin örnekleme dönemlerindeki yaygınlığı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Aydın’a bağlı Osmanbükü, Akçaova, Dalama ve Söke’den sığırlardan toplam 679 kan ve 186 kene örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerde Anaplasma/Ehrlichia türlerini soy düzeyinde tespit eden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yapılmış, ayrıca A. marginale ile A. centrale türleri, tür spesifik PZR ve A. bovis ile A. phagocytophilum türleri ise nested PZR ile belirlenmiştir.

Bulgular:

Söke’de sadece Eylül, Dalama ve Akçaova’da ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’ta A. centrale tespit edilmiştir. A. marginale Osmanbükü’nde sadece Haziran’da, Söke’de Aralık ve Mart, Akçaova’da Haziran, Eylül ve Mart, Dalama’da ise tüm örnekleme dönemlerinde belirlenmiştir. A. phagocytophilum ise tüm bölgelerde örnekleme yapılan bütün dönemlerde tespit edilmiştir. İncelenen örneklerde A. bovis’e rastlanmamıştır. Toplam 50 kan örneğinde miks enfeksiyona rastlanmıştır. Kene havuzlarında A. marginale ve A. phagocytophilum tespit edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmada, A. phagocytophilum türünün A. marginale ve A. centrale’ye oranla daha yüksek olarak bulunduğu belirlenmiştir. A. phagocytophilum ile A. centrale en yoğun olarak Akçaova’da tespit edilirken, A. marginale Dalama’da en yoğun olarak tespit edilmiştir. Etkenler en yoğun Eylül ve Mart’ta tespit edilmiştir. Analizler kenelerin farklı Anaplasma/Ehrlichia türleri ile enfekte olduğunu göstermiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 291-8)

Anahtar Kelimeler: Anaplasma/Ehrlichia spp., kene, sığır, Aydın