Özgün Araştırma

Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Bağırsak Helmintleri

  • Hakkı ÜNLÜ
  • Hasan EREN

Gönderim Tarihi: 20.03.2006 Kabul Tarihi: 21.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):46-50

Bu çalışmada Aydın Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Hayvan Barınağı’nda bulunan sokak köpeklerinde mide bağırsak helmint enfeksiyonlarının yayılışını saptamak için 200 köpekten dışkı örneği alınarak nativ, Fülleborn yüzdürme ve Benedek çöktürme yöntemi ile kontrol edilmiştir. Bakısı yapılan toplam 200 dışkı örneğinden 82’sinde (%41) helmint enfeksiyonu saptanmıştır. Enfekte dışkılarda 4’ü nematod biri de sestod olmak üzere 5 tür helmint yumurtası tespit edilmiştir. Bu helmint yumurtaları Taenia spp. (%7,5), Toxocara spp. (%20), Toxascaris leonina (%1), Uncinaria stenocephala (%21), ve Trichuris vulpis (%1,5) olarak teşhis edilmiş olup çalışmada trematod yumurtası ve nematod larvası saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aydın, mide bağırsak helmintleri, sokak köpeği