Özgün Araştırma

Aydın İlinde 2001-2003 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi

  • Cavide SARI
  • Serhan SAKARYA
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Serkan ÖNCÜ
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 04.05.2004 Kabul Tarihi: 24.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):119-122

Bu çalışmada, Aydın ilinde 2001-2003 yılları arasına saptanan sıtma olgularının yıllara göre dağılımı, yaşı, cinsiyeti, yaş grupları, en sık görüldüğü aylar, sürekli yerleşim yerleri ve sürveyans çalışmaları sonuçları göz önüne alınarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine bağlı Sıtma Savaş Birimi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. İlimizde son üç yılda 30’u kadın, 34’ü erkek olmak üzere 64 sıtmalı olgu olduğu öğrenilmiştir. Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında olguların kademeli olarak azaldığı, yerli olguların oranının arttığı dikkati çekmektedir. Bu bulgularla Aydın ili ve çevresinde sıtmanın giderek azalmasına karşın, sıtmanın görülmesinde önemli rol oynayan Anopheles cinsi sivri sineklerin yaşaması için uygun coğrafi şartlara sahip olduğundan sıtmaya karşı mücadelenin devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Aydın, Plasmodium vivax