Özgün Araştırma

Aydın İl Merkezindeki Parklarda Toxocara spp. Yumurta Görülme Sıklığının Araştırılması

  • Fazıl Serdar GÜREL
  • Sema ERTUĞ
  • Pınar OKYAY

Gönderim Tarihi: 11.03.2005 Kabul Tarihi: 18.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):177-179

Çocukların Toxocara spp. yumurtaları ile kontamine olan parklarda oynamaları ve pikanın bu yaş grubunda sık görülmesi nedeniyle toxocariasis riskinin çocuklarda yüksek olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Aydın il merkezindeki 111 parktan alınan toprak örneklerinin incelenmiş ve bu örneklerin 21 (%18,91)’inde Toxocara spp yumurtası saptanmıştır. İlimiz parklarının Toxocara spp yumurtaları ile kontamine olduğu saptanmış olup, insanlara bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Toxocara, Aydın, park