Özgün Araştırma

Arbutus unedo Yaprak Ekstrelerinin Trichomonas vaginalis Trofozoitleri Üzerine in vitro Etkisinin Araştırılması

  • Hatice ERTABAKLAR
  • Bijen KIVÇAK
  • Tuba MERT
  • Seray ÖZENSOY TÖZ

Gönderim Tarihi: 26.02.2009 Kabul Tarihi: 14.09.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):263-265

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) sık görülen, cinsel yolla bulaşan kamçılı bir protozoondur. T. vaginalis infeksiyonu 5- nitroimidazol türevleri ile tedavi edilmektedir. Bununla birlikte ilaca karşı direnç uzun zamandır bilinmekte ve yeni alternatifler araştırılmaktadır. Arbutus unedo özellikle Güney Avrupa’da kayalık ve makili alanda yetişen doğal bir bitkidir. Bu çalışmada Arbutus unedo yapraklarında hazırlanan etanol, su, heksan ve etil asetat ekstrelerinin T. vaginalis trofozoitleri üzerine in vitro etkileri araştırılmış ve etil asetat ekstresinin etkili olduğu saptanmıştır (etil asetat ekstresinin 500 μg/ml’lik konsantrasyonda çoğalmayı engelleyici etkisinin %100 olduğu saptanmıştır). Bu ekstrenin ileride umut verici anti-trichomonasidal bir ajan olabileceği ve ileri araştırmaların yapılması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, Arbutus unedo, Bitki ekstresi