Özgün Araştırma

Antalya Yöresinden Toplanan İki Dağ Kurbağasının, Rana camerani Boulenger, 1886 (Şeritli Kurbağa) ve Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Uludağ Kurbağası) (Anura: Ranidae)’in Helmintleri

  • Serdar DÜŞEN

Gönderim Tarihi: 04.09.2006 Kabul Tarihi: 19.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):84-88

Bu çalışmada, Türkiye’nin güneybatısında yer alan Antalya yöresinden 2001-2002 yılları arasında toplanan iki dağ kurbağasının (Rana camerani ve Rana macrocnemis) helmintleri incelenmiştir. 15 Rana camerani örneğinin 10 (%66,70)’u ile 20 Rana macrocnemis örneğinin 17 (%85)’sinin bir ya da birden fazla helmintle infekte olduğu tespit edilmiştir. R. camerani’de 4 helmint türü tespit edilmiş olup, bunlardan 3’ü Trematoda’dan Haplometra cylindracea, Pleurogenoides medians, ile Opisthioglyphe rastellus ve biri de Nematoda’dan Cosmocerca ornata’dır; R. macrocnemis’te tespit edilen 3 helmint türünden biri Trematoda’dan H. cylindracea, biri Nematoda’dan C. ornata ve diğeri de Acanthocephala’dan Acanthocephalus ranae’dir. H. cylindracea ve C. ornata her iki dağ kurbağasında da gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rana camerani, Rana macrocnemis, helmint, Türkiye