Olgu Sunumu

Antalya, Türkiye’de Meyve Yarasası (Rousettus aegyptiacus) Üzerinde Tespit Edilen Ektoparazit Yarasa Sinekleri

10.4274/tpd.galenos.2020.6762

  • Hüseyin Çetin
  • Gökçe Coşkun
  • Carl W. Dick

Gönderim Tarihi: 11.01.2020 Kabul Tarihi: 25.02.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(2):115-117

Bu araştırmanın amacı Antalya şehir merkezinde, yerde hareketsiz olarak bulunan ve veteriner kliniğine kontrol amacıyla getirilen bir meyve yarasası (Rousettus aegyptiacus Geoffroy) üzerinde tespit edilen yarasa sineklerinin ne olduğunun rapor edilmesidir. Kliniğe getirilen meyve yarasası üzerindeki sinekler örneklenmiş ve içerisinde %70 alkol bulunan tüpe alınarak teşhisleri yapılana kadar buzdolabında (+4 °C) saklanmıştır. Örneklerin tür teşhisleri sterio mikroskop altında morfolojik karakterler kullanılarak yapılmıştır. Toplam dört adet dişi yarasa sineği örneğinin Eucampsipoda hyrtlii (Kolenati, 1856) olduğu belirlenmiş ve bu raporla türün bilinen dağılımı büyük ölçüde genişlemiştir. Yarasalar farklı tiplerde parazit sineklerle enfekte olabilir ve parazit varlığı açısından incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eucampsipoda, meyve yarasası, parazit, yarasa sinekleri

Tam Metin (İngilizce)