Özgün Araştırma

Antalya İlinde Bir Mikrobiyoloji Laboratuvarına Toxoplasma gondii Antikorları Araştırılması Amacıyla Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadın Olgulara Ait Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2012.23

  • Nilüfer Pekintürk
  • Yeşim Çekin
  • Nilgün Gür

Gönderim Tarihi: 01.09.2010 Kabul Tarihi: 09.03.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):96-99

Amaç:

Toxoplasma gondii infeksiyonu, insanlarda genelde klinik belirti vermemektedir, ancak gebelikte geçirilen akut infeksiyon, konjenital toxoplasmosise yol açabilmektedir. Erken gebelikte oluşan infeksiyon, abortusa, ölü doğuma ya da fetüste ciddi anomalilere neden olabilmektedir. Bu çalışmada hastanemizin kliniklerine başvuran doğurganlık yaş grubu kadınlarda T. gondii seroprevalansını saptamak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Hastanemiz merkez laboratuvarına, 1 Kasım 2008-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında, çeşitli kliniklerden T. gondii IgM ve IgG antikor varlığının araştırılması için gönderilen, 15-49 yaş arası kadınlara ait, 5013 serumda Toxoplasma IgM ve 2986 serumda Toxoplasma IgG antikorları araştırıldı.

Bulgular:

Olguların 89’unda (%1.8) Toxoplasma IgM, 968’inde (%32.4) Toxoplasma IgG pozitif olarak saptandı.

Sonuç:

Antalya ili ve çevresindeki kadınların %67.6’sının, doğurganlık çağında akut Toxoplasma infeksiyonuna duyarlı olduğu, bebeklerinin de konjenital infeksiyon açısından risk grubunda olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroprevalans, doğurganlık yaş grubu