Özgün Araştırma

Antalya İlinde 2001 ile 2011 Yılları Arasındaki Sıtma Vakalarının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2012.02

  • Önder Ser
  • Hüseyin Çetin

Gönderim Tarihi: 31.01.2012 Kabul Tarihi: 26.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):4-8

Amaç:

Sıtma sivrisinekler tarafından bulaştırılan bir enfeksiyon hastalığı olup, enfekte olmuş Anopheles cinsi dişi bir sivrisineğin insanı sokmasıyla bulaşır. Bu araştırmada, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Sıtma Savaş Dispanseri’nden elde edilen veriler kullanılarak, 2001 ile 2011 yılları arasındaki sıtma epidemiyolojisi incelenmiştir.

Yöntemler:

Olgular yaş gruplarına, cinsiyete, aylara ve parazit türlerine göre değerlendirildi.

Bulgular:

Bu dönemde toplam 131.989 kan örneği değerlendirilmiş, 66 (%0.0005) sıtma vakası rapor edilmiş, vakaların en fazla Eylül ayında meydana geldiği görülmüştür. Vakalarda erkeklerin oranı %74 (49 vaka), kadınların oranı %26’dır (17 vaka). Sıtma parazitlerinin türü %86 oranında (57 vaka) Plasmodium vivax, %14 (9 vaka) oranında P. falciparum olarak bulunmuştur. Tespit edilen tüm P. falciparum olguları diğer ülkelerden Antalya’ya gelmiştir. Sıtma vakalarının çoğunluğu (%78.8) 15 yaş ve üzeri kişilerdir.

Sonuç:

Bu araştırmanın Antalya bölgesinde sıtma epidemiyolojisine ve hastalığa karşı koruyucu önlemlerin alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Antalya, epidemiyoloji, sıtma, plasmodium