Özgün Araştırma

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Son Dört Yılda Başvuran Gebe Kadınların Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması

10.5152/tpd.2011.47

  • Yeşim Çekin
  • Filiz Kızılateş
  • Nilgün Gür
  • Yeşim Şenol

Gönderim Tarihi: 16.06.2011 Kabul Tarihi: 30.09.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):181-184

Amaç:

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine gebelik öncesinde veya erken gebelikte başvuran 18-49 yaş arasındaki hastalarda Toxoplasma gondii seropozitifliğinin retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ağustos 2008-Mayıs 2011 tarihleri arasında hastanemize başvuran 7520 gebe hastadan alınan kan örneklerinde “chemiluminescence immunoassay” yöntemi ile Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır.

Bulgular:

Toxoplasma gondii seropozitifliği %33.4 olarak bulunmuş ve bu pozitifliğin yaşla birlikte arttığı saptanmıştır. Toxoplasma gondii IgM antikoru pozitifliğinin yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yükseldiği saptanmıştır.

Sonuç:

Bölgemizde gebelerdeki toxoplasmosis seropozitifliği artmaktadır. Konjenital toxoplasmosis ve olası gebelik komplikasyonlarını önlemek için gebelerde toxoplasma tarama çalışmaları planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, gebelik