Özgün Araştırma

Antalya Bölgesinde Keçilerde Kenelerin Mevsimsel Durumu ve Ixodes ricinus kenesinde Borrelia burgdorferi varlığı

  • Dilek TUNCER
  • Gönül MUTLU
  • Zafer KARAER
  • Fahri SAYIN
  • Levent Bülent TUNCER

Gönderim Tarihi: 10.05.2004 Kabul Tarihi: 08.08.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):158-160

Antalya’da bir yıllık süre içinde kene popülasyonundaki mevsimsel aktivite değerlendirilmiştir. Kene popülasyonu sıklığında mevsimsel özelliklerin etkisi araştırılmıştır. Bir yıllık süre içinde aylık olarak keçilerden 3338 kene toplanmıştır. Keneler tiplendirilmiş ve yaşam evreleri saptanmıştır. Sırasıyla 1537’si (%46.0) Rhipicephalus bursa, 978’i (%29.3) Ixodes ricinus, 608’i (%18.2) Dermacentor marginatus, 203’ü (%6.0) Haemaphysalis parva ve 12’si (%0.5) Haemaphysalis sulcata olarak saptanmıştır. Disseke edilen 93 Ixodes ricinus kenesinin birinde immünfloresan yöntemle Borrelia burgdorferi görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Borrelia burgdorferi, keneler, Ixodes ricinus