Özgün Araştırma

Antakya’da Dört Farklı Özel Gündüz Bakım Evi ve Kreşteki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Gülnaz ÇULHA
  • Asutay CANPOLAT
  • Gülay GÜLBOL

Gönderim Tarihi: 03.10.2004 Kabul Tarihi: 31.01.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):120-122

Çalışmada Hatay’ın Antakya İlçesinde bulanan dört farklı özel gündüz bakım evi ve kreşte yaşları 1-6 arasında değişen 109 öğrencide (68 erkek, 41 kız) bağırsak parazitlerinin dağılımı araştırılmıştır. Bu amaçla 86 dışkı ve 109 selofan bant preparatı incelenmiştir. Tanıda dışkıda yoğunlaştırma yöntemleri ve selofan bant yöntemleri kullanılmıştır. İncelen 86 dışkı örneğinde 18 olguda (%20,93) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. İncelenen 109 selofan bant örneğinde ise 8 olguda (%7,40) Enterobius vermicularis‘e rastlanmıştır. Saptanan parazitlerin türlere göre dağılımı; Giardia intestinalis 4 olguda (%19,04), Blastocystis hominis 12 olguda (%57,14), Entamoeba coli 4 olguda(%19,04) ve 1 olguda da (%4,76) Hymonolepis nana’ya rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çocuk, sosyo-ekonomik durum, dağılım, Hatay