Özgün Araştırma

Şanlıurfa’da Androctonus crassicauda (Olivier 1807) Scorpionizmi

  • Ozcan OZKAN
  • Sühendan ADIGÜZEL
  • Selçuk YAKIŞTIRAN
  • Yıldırım CESARETLİ
  • Mehmet ORMAN
  • K. Zafer KARAER

Gönderim Tarihi: 12.11.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):239-245

Bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa Şanlıurfa yöresinde akrep sokmalarının epidemisi ve klinik bulguları, halk sağlığı bakımından değerlendirilmiştir. Bölgede akrep sokmalarında etkili türü belirlemek amacıyla toplanan akreplerin tamamının Androctonus crassicauda olduğu; yapılan anket formundaki bilgilere göre skorpionizm olgularının %50,8’de bu türün rol oynadığı; en fazla akrep sokma olgusunun ise Ağustos ayında olduğu tespit edilmiştir. Klinik değerlendirmede; vakaların %17,7’sinde sistemik etkilerin görülmesine karşın ölüm bildirilmemiştir. Vakalarda parasematik etkilerin daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışma ile Şanlıurfa yöresinde akrep sokmalarının halk sağlığını tehdit etmesi bakımından önemli olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akrep, Androctonus crassicauda, Türkiye, Skorpionizm, Epidemiyoloji, Klinik semptom