Özgün Araştırma

Şanlıurfa Yöresindeki Sığırlarda Hypodermosis’in Seroprevalansı

  • Zeliha ÖZKUTLU
  • Murat SEVGİLİ

Gönderim Tarihi: 14.12.2005 Kabul Tarihi: 10.10.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):275-279

Bu çalışma, Şanlıurfa yöresindeki sığırlarda Hypodermosis’in seroprevalansını belirlemek amacıyla yapıldı. Şanlıurfa Merkez, Suruç, Siverek, Viranşehir ve Akçakale ilçelerinden rasgele seçilmiş 300 sığıra ait serum örnekleri ticari bir ELISA test kitiyle incelendi. Sonuçta, 300 sığırın 116 (% 38,6)’sı seropozitif bulundu. Seropozitiflik oranları; yaşa, ırka, cinsiyete ve odaklara göre % 11,6-70,0 arasında değişti. Irklara göre yapılan değerlendirmede, melez ırklarla kültür ırkının seropozitiflik oranları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulundu (P<0.001). Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede ise seropozitiflik oranları arasında önemli bir fark bulunmadı. Yine yaşa ve odaklara göre yapılan değerlendirmelerde, 1 yaşın altındaki hayvanlarla 1 yaş ve üzeri hayvanlar arasında (P<0.01), Viranşehir ve Akçakale ile diğer odaklar arasında istatistiksel olarak önemli farklar (P<0.001) bulundu. Sonuç olarak Şanlıurfa yöresindeki sığırlarda hypodermosis yönünden yüksek oranda seropozitiflik saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hypodermosis, Sığır, ELISA