Özgün Araştırma

Şanlıurfa Yöresinde Tespit Edilen External Myiasis Sineklerinin Yayılışı

  • Murat SEVGİLİ
  • Cem Ecmel ŞAKİ
  • Zeliha ÖZKUTLU

Gönderim Tarihi: 09.02.2004 Kabul Tarihi: 17.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):150-153

Bu araştırma, 2003 yılında Şanlıurfa Merkez, Hilvan, Viranşehir, Suruç ve Harran ilçelerinde yürütüldü. Myiasis sineklerini öldürmek ve toplamak amacıyla, önceden kokuşturulmuş et, karaciğer ve dalak parçaları üzerine Azametifos (Snip) döküldü. Bu şekilde odaklardan toplam 1775 adet sinek toplandı. Morfolojik özelliklerine göre teşhis edilen sineklerin 830 (% 46, 8)’unun Lucilia sericata, 824 (% 46, 4)’ünün Chrysomya albiceps, 85 (% 4, 8)’inin Calliphora vicina, 34 (% 1, 9)’ünün Sarcophaga haemorrhoidalis, 1 (% 0, 05)’inin S. carnaria ve 1 (% 0, 05)’inin de C. vomitoria olduğu saptandı. İncelenen sineklerin 1639 (% 92, 3)’u dişi, kalan 136 (% 7, 7) adeti ise erkek olarak tespit edildi. S. carnaria ve C. vomitoria dışında, diğer türlerin erkek ve dişilerine rastlandı. Sineklerin en yüksek oranı % 40, 33 ile Mayıs ayında, en düşük oranı ise % 4, 84 ile Ekim ayında bulundu.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, External Myiasis Sinekleri, Yayılış