Özgün Araştırma

Şanlıurfa Yöresi Köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin Yayılışı

  • Tekin ŞAHİN
  • Murat SEVGİLİ
  • İlker ÇAMKERTEN

Gönderim Tarihi: 15.03.2004 Kabul Tarihi: 27.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):140-142

Bu çalışma, Şanlıurfa yöresindeki köpeklerde Dirofilaria sp.’nin yaygınlığını saptamak amacı ile yapıldı. Çalışmada materyal olarak kullanılan değişik yaş, ırk ve cinsiyetten toplam 92 adet köpekten 54’ü Şanlıurfa merkez, 38’ide merkeze bağlı köylerden temin edildi. Köpeklerden alınan kanlara, kalın damla ve modifiye Knott metoduyla bakıldı. Şehir merkezinde 3 (% 5, 5) merkeze bağlı köylerde de 4 (% 10, 5) köpekte Dirofilaria sp. tespit edildi. Sonuç olarak; köylerde barınan köpeklerde parazitin insidansının şehir merkezindekilerden daha yüksek olduğu gözlendi. Bu nedenle, sivrisineklerle yeterli bir mücadele programı uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Köpek, Dirofilaria sp. , Yayılış