Özgün Araştırma

Şanlıurfa (Siverek)'da Sıtma Vektörü Anopheles (Anopheles) claviger (Diptera: Culicidae)'in Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

  • Fatih Mehmet ŞİMŞEK

Gönderim Tarihi: 24.01.2006 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):115-120

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde Haziran 2000-Ağustos 2002 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, Anopheles claviger'in larvaergin populasyon dinamizmi, ergin populasyonunun mevsimsel gonotrofik durumu ve beslenme aktivitesi araştırılmıştır. Araştırmada; ergin populasyonu için ışık tuzağı, hayvan tuzağı, insan tuzağı ve ağız aspiratörü yöntemleri, larva populasyonu için de kepçe yöntemi kullanılarak aylık örneklemeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ergin populasyonunun Haziran-Eylül aylarında üreme açısından aktif olduğu, Ekim ayında üreme faaliyetinin durmasından sonra Kasım ayında ergin populasyonunun ortadan kalktığı ve populasyonun devamlılığını, Kasım-Nisan aylarında kışlayan larvaların sağladığı belirlenmiştir. Ahır kuadratlarında, aç, beslek ve gravid erginler, Haziran ayından Eylül ayına kadar devamlı örneklenmiş ve An. claviger'in, endofajik beslenme, endofil dinlenme davranış sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, insan ve hayvan tuzaklarından elde edilen sonuçlar da gündoğumu ve günbatımı saatlerinde erginlerde beslenme aktivitesinin arttığını ve populasyonda %18.78 (2000), % 14.22 (2001) oranında antropofil eğilimin olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anopheles claviger, populasyon dinamizmi, beslenme aktivitesi, sıtma, Şanlıurfa