Özgün Araştırma

Ankara-Gölbaşı’nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları Hakkında Yöre Halkının Düşünce, Beklenti ve Önerileri

  • Adnan ALDEMİR
  • Ayşe BOŞGELMEZ

Gönderim Tarihi: 27.08.2004 Kabul Tarihi: 29.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):50-55

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sivrisinekler yoğun populasyonlarla temsil edilmektedir. Yöre halkının sivrisinek kontrol çalışmaları hakkındaki düşünce ve önerilerini belirlemek için anket çalışması yapılmıştır. 416 kişiyle yapılan ankette toplam 17 soru sorulmuştur. Halkın çok büyük bir bölümü sivrisineklerden rahatsız olduğunu belirtmiş ve bu konuda bilgilendirilmek istemiştir. Ayrıca, halkın çevre kirliliği konusunda yüksek duyarlılık düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gölbaşı (Ankara), Sivrisinek mücadelesi, Halkın katılımı, Anket